W dniu 7 grudnia 2019 r. w Domu Kultury Kolejarza odbyła się Wigilia Klubowa Automobilklubu Stargrdzkiego. Podczas imprezy podziękowaliśmy za zaanagażowanie i wsparcie w działaność Klubu zarówno człnkom stowarzyszenia jak również instytucjom wspierającym.

Udziałem w wigilii zaszczycili Nas swoją obecnością przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Staragrdzie, Gminy Miasta Stargard, Gminy Drawno oraz Prezes Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie.

Wręczyliśmy również podziękowania trzem najdłużej działającym członkom klubu: Czesławowi Kwiatkowskiemu, Lumirowni Niżnikowi i Andrzejowi Strachockiemu.

Z rąk Prezesa PZM w Szczecinie Brązowe Odznaki Polskiego Związku Motorowego otrzymało 8 kolegów z Sekcji Pojazdów Zabytkowych.

W imieniu Zarządu AK Stargard jeszcze raz dziękuję za liczny udział w spotkaniu.

Andrzej Grzana

Prezes AK Stargard