Krzysztof Kosiński – prezes Zarządu

Andrzej Nocen – wiceprezes Zarządu d.s. organizacyjnych

Stanisław Drabczyk – wiceprezes Zarządu d.s. BRD

Irena Nocen – skarbnik

Andrzej Grzana – członek Zarządu

Jerzy Huk – członek Zarządu

Jacek Ławicki – członek Zarządu

Wojciech Stefankiewicz – członek Zarządu

Janusz Kwaśniewski – członek Zarządu

Dariusz Bobryk – członek Zarządu