Aby zapisać się do Automobilklubu Stargardzkiego należy :

1. Pobrać Deklaracje_członkowską_AK_Stargard.
2. Wydrukować, wypełnić, podpisać. (pola : „Nr leg.” , „Dysc. statutowa”, „Posiadana licencja”, pola pod linią zostawić puste)
3. Zeskanować wypełnioną deklarację, dokument tożsamości (uczniowie i studenci legitymacje uczniowską,studencką) oraz dowód wpłaty składki członkowskiej
4. Wysłać powyższe pliki na adres e-mail : nocen.andrzej@gmail.com

*Odbiór legitymacji członkowskiej do odebrania osobiście na zebraniach Automobilklubu Stargardzkiego lub podczas zawodów organizowanych przez AP Stargard .

*Wysokość składki członkowskiej Automobilklubu Stargardzkiego na rok 2019 wynosi 80 zł. Dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów 40 zł.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto.

Automobilklub Stargardzki

ul. Pierwszej Brygady Brygady 35

73-110 Stargard

numer konta : 11 2490 0005 0000 4530 3163 3136

W tytule wpłaty proszę wpisać : Imię Nazwisko, składka 2019 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 501 33 33 12.