Koleżanki i Koledzy

 

W dniu 23 marca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Automobilklubu Stargardzkiego. Decyzją zebranych na lata 2019-2022 do Zarządu AK Stargard wybrano:

Prezesa Zarządu – Andrzeja Grzanę

Wiceprezesa  – Andrzeja Nocena

Wiceprezesa – Stanisława Drabczyka

Skarbnika – Irenę Nocen

Sekretarza – Dariusza Bobryka

Członków Zarządu – Jacka Ławickiego i Henryka Jabłońskiego

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący Komisji – Ryszard Weyna

Członkowie Komisji: Mariusz Kasprzak i Edward Cynik

 

Jako delegatów AK Stargard na okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego wybrano:

Andrzeja Nocena

Dariusza Bobryka

Stanisława Drabczyka

Andrzeja Grzanę